Disclaimer

Gebruik website KONDAR

De op het domein www.KONDAR.nl aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van KONDAR komen. De algemene voorwaarden van KONDAR zijn volledig van toepassing op gebruik van door KONDAR gemaakte en/of onderhouden websites.

 

E-mails KONDAR

De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) is vertrouwelijk van aard en valt binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht.

KONDAR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.