Belastingen

  • Expertises
  • /
  • Belastingen

KONDAR ondersteunt Gemeenten en Waterschappen bij de heffing en inning van lokale belastingen.

Alles
Controles
Ondersteuning
Flexibel bezwarenteam
In huis en op afstand inzetbaar
Controles hondenbelasting
Flexibel team van controleurs