KONDAR nieuws

Blogs en nieuwsberichten

Jaarlijks moeten gemeenten 20% van het WOZ bestand controleren op de juistheid van objectkenmerken. De Waarderingskamer stelt hierbij dat met name de secundaire kenmerken gecontroleerd moeten worden. KONDAR heeft een app ontwikkeld die gebruikt kan worden bij optimalisatieprojecten. Deze app biedt functionaliteiten voor projecten die van achter het bureau worden uitgevoerd, alsook projecten die in het veld worden uitgevoerd. lees meer...
De Waarderingskamer beveelt gemeenten aan om jaarlijks circa 20% van haar bestand te controleren. Hierbij staan met name de secundaire objectkenmerken centraal (ligging, kwaliteit, onderhoud). Een efficiënte en gestructureerde aanpak van deze controles beperkt niet alleen de kosten, maar leidt tot uniformiteit. KONDAR kan u als gemeente ondersteunen bij het maken van een Plan van Aanpak. Wilt u het liever zelf doen? Wij verstrekken u graag kosteloos en vrijblijvend een modeldocument. lees meer...