Jan Willem Clements

“Als een vis in het water zoek ik naar oplossingen”

  • Over KONDAR
  • /
  • Jan Willem Clements
Over Jan Willem

Water en sportiviteit hebben een grote rol in mijn leven gehad. Vanaf mijn 6e jaar ben ik begonnen met wedstrijdzwemmen en ik had al snel door, dat plezier hebben en het leuk vinden wat je doet, belangrijke factoren zijn voor succes. We waren dagelijks  met een team van kinderen bezig met trainen om onze club naar een hoger niveau te tillen en ik vond het fijn om wekelijks alleen  op de startblokken te staan om mijn individuele kwaliteiten te kunnen laten zien.  Als er even geen wedstrijden waren deed ik mee met het waterpoloteam en in de vakanties was ik aan het windsurfen.

Na mijn middelbare school ben ik gaan werken bij de Koninklijke  Marechaussee. Al snel werd  ik gevraagd om wedstrijden te gaan zwemmen die werden gehouden tussen de verschillende strijdmacht onderdelen. Ook hier realiseerde ik me dat ik dit zo leuk vond, omdat ik weliswaar binnen en voor een team functioneerde, maar wel mijn individuele rol had. We hadden een gezamenlijk doel voor ogen en ik droeg daar mijn steentje aan bij.

In mijn huidige functie ben ik momenteel vooral bezig met de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Het is een spel van vraag en aanbod en in de praktijk is dat aanbod lang niet altijd gelijk aan elkaar. Binnen een team van professionele collega’s heeft ieder een eigen werkterrein en al deze werkterreinen vormen een groot geheel. Ons gezamenlijk doel is continuïteit en groei van Kondar. Ik kom hierin veel uitdagingen tegen en ook hier ervaar ik weer dat het samenwerken met mijn collega’s, de lol in het werk en mijn eigen verantwoordelijkheden de drijfveren zijn van het succes. Het sportelement zit in het blijven zoeken naar oplossingen, ook als die er soms niet één twee drie lijken te zijn. Vanuit de drijfveer te presteren kom ik met creatieve oplossingen zonder daarbij het geheel uit het oog te verliezen. 

 

  • Bel Jan Willem direct: 088 - 55 80 554
Details
  • Gediplomeerd WOZ-taxateur
  • Accountmanager
  • Gespecialiseerd in BAG / WOZ projecten
E-mail Jan Willem