Jochem van Oosten

“Ik haal er plezier uit om tot een oplossing te komen die voor alle partijen het best past”

  • Over KONDAR
  • /
  • Jochem van Oosten
Over Jochem

Van beroepsprocedures en conflictsituaties tot collega’s begeleiden en kennis overbrengen. Mr. Jochem van Oosten, senior medewerker vastgoed en belastingen, zet zich met name in voor juridische zaken en behandelt complexe bezwaren en beroepen. Met ervaringen in de belastingadviespraktijk en als griffier bij het gerechtshof, weet Jochem zijn kennis vanuit verschillende rollen in te zetten bij diverse gemeentes. Daarin werkt Jochem niet alleen voor de gemeentes, maar ook voor hun inwoners. Als de situatie daar om vraagt, stap ik op mijn fiets en kom ik letterlijk bij mensen thuis. De ene keer is de aanleiding een procedure over de WOZ-waarde, een andere keer kan het zijn om afspraken te maken over de toekomst. Het helpt hierbij dat ik mensen scherp kan aangeven wat het juridische kader is, zonder hun belangen en die van de gemeente uit het oog te verliezen.’

Complexe bezwaren
Professioneel, overtuigend en met een luisterend oor. ’Het is belangrijk naar mensen te luisteren, hun problemen serieus te nemen en daarvoor een oplossing te vinden.’ Jochem heeft in de beroepsprocedures dan ook regelmatig te maken met ontevreden, of zelfs boze personen. ‘Het is belangrijk een goed inzicht te hebben in de door de taxateurs bepaalde waarde, dit op een duidelijke wijze op papier te zetten en vervolgens te verdedigen voor de rechter.’ Jochem zet dan ook zijn ervaring, expertise en creativiteit in om zelfs in ingewikkelde situaties een uitweg te vinden en tot een menselijke oplossing te komen.

Kwaliteit én plezier
Vanuit zijn rol binnen KONDAR haalt Jochem ook veel energie uit het begeleiden en ondersteunen van collega’s. ‘Ik ben gewend aan een hoge kwaliteitsstandaard en haal er plezier uit om kennis te delen met anderen, zodat ook zij beter én met meer plezier hun werk kunnen doen. Andersom leer ik ook van mijn collega’s. Binnen KONDAR werken we veel samen, het is goed om er voor elkaar te zijn en bij iemand met je ideeën terecht te kunnen. KONDAR is niet té groot, dat maakt dat je snel en direct een idee kunt inschieten en uitvoeren.’

Details
  • WOZ Jurist
  • Meester in de rechten
  • Senior medewerker vastgoed en belastingen
E-mail Jochem