WIE WE ZIJN?

“WIJ ZIJN GEEN 13-IN-EEN-DOZIJN ORGANISATIE”

KONDAR adviseert en ondersteunt lokale overheden op het gebied van vastgoed, lokale heffingen en gegevensbeheer, door middel van de detachering van medewerkers, alsmede de uitvoering van projecten.

KONDAR gaat uit van eigen kracht, kennis en kunde en hiermee is de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen belangrijk. Dit proberen we te bewerkstelligen door gezamenlijke producten en dienstverlening (opleidingen meeleveren met een applicatie, gezamenlijke trainingen, et cetera). De behoefte bestaat om ook in de markt iets duidelijk te maken wat we zelf al lang weten. Namelijk dat KONDAR niet hetzelfde is als andere traditionele marktpartijen. We zijn geen 13-in-een-dozijn detacheringsorganisatie, geen taxatiebureau, geen softwareleverancier en geen standaard opleider. KONDAR is anders, uniek en onafhankelijk. KONDAR is een kwaliteitsbureau.

Het feit dat KONDAR niet een organisatie is als alle anderen willen we uitdragen met behulp van onze slogan: KONDAR Cares. Zorg voor elkaar en voor onze klanten, dat is waar we voor staan.

Waar staat KONDAR voor?

KONDAR kent in basis 3 strategische speerpunten:

Gezonde bedrijfsvoering

Gezonde bedrijfsvoering heeft alles te maken met een goede balans tussen klantbeleving, inhoud, waarden & normen, processen en financiële parameters. Alle relevante processen worden permanent in meer of mindere mate gemonitord, zodat we onze goede gezondheid qua bedrijfsvoering ook in de toekomst behouden.

Duurzame relatie met opdrachtgevers

De relatie met onze opdrachtgevers is de reden van ons bestaan. Een tevreden klant komt terug. Klanttevredenheid is erg belangrijk en we streven er naar om alleen maar tevreden klanten te hebben. Daarnaast onderschatten we niet hoe belangrijk het is om een goede oplossing te bieden als een opdrachtgever toch ontevreden is. We lossen het op als er iets is en onze klanten mogen daarop vertrouwen. Uit het hoge percentage herhaalopdrachten blijkt dat ze dit ook doen en daar zijn we trots op.

Duurzame relatie met medewerkers

Een duurzame relatie met onze medewerkers vertaalt zich vanzelf naar een duurzame relatie met onze klanten. Het welzijn van de medewerkers staat centraal. Een medewerker die zich goed voelt en goed in zijn vel zit presteert beter en is een prettige aanwezigheid bij een klant. We hechten erg aan de betrokkenheid van de medewerkers en erkennen hierin een grote uitdaging.