Controles hondenbelasting

Flexibel team van controleurs

Beschrijving

De gemeentewet biedt, op basis van artikel 226, die mogelijkheid aan gemeenten om Hondenbelasting te heffen. In de praktijk blijkt dat een deel van de belastingplichtigen niet op de hoogte is van de verplichting om aangifte te doen van het houden van één of meerdere honden. Het komt ook voor dat er om andere redenen geen aangifte gedaan wordt.

Het is de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat àlle belastingplichtigen worden betrokken in de heffing. Om (de schijn van) willekeur en/of ongelijke behandeling te voorkomen is het dus noodzakelijk om te controleren op volledigheid. 

Een succesvolle manier om ervoor te zorgen dat het bestand zo actueel en volledig mogelijk is, is door periodieke te controleren. Hieraan kunt u op meerdere manieren vorm geven:

  • Jaarlijks een aaneengesloten deel van de gemeente huis- aan huis controleren. In dat geval is de gehele gemeente in 3 of 4 jaar volledig gecontroleerd en herhaalt het proces zich;
  • Periodieke controles in verschillende wijken of buurten die verspreid zijn door de gehele gemeente;
  • (Gerichte) steekproeven: bij gerichte steekproeven kunt u denken aan nieuwbouwwijken of adressen waar het afgelopen jaar een hond is afgemeld.

KONDAR is zeer ervaren op het gebied van zowel de uitvoering als advisering betreffende de controles Hondenbelasting. Als u interesse heeft gaat KONDAR graag met u in gesprek om te bepalen wat het beste plan van aanpak is voor uw gemeente.

Details
  • Flexibel inzetbaar
  • Heldere en efficiente processen
  • Herkenbare en deskundige medewerkers
Meer informatie opvragen