Permanente Marktanalyse

Innovatief en efficient

Beschrijving

De basis van uw herwaarderingsproces voor woningen wordt gelegd tijdens de marktanalyse. De resultaten hiervan leiden tot kengetallen die het uitgangspunt vormen van de taxaties die jaarlijks worden uitgevoerd. De professionals van KONDAR zijn bekend met alle landelijke waarderingssystemen en -modellen en kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van dit proces.

Er is een nauwe samenwerking tussen KONDAR en SENS Opleidingen en deze laatste is toonaangevend in de markt als het gaat om opleidingen op het gebied van Marktanalyse en Modelmatig Waardebepalen (MA MWB). De specialisten van KONDAR zijn hier actief bij betrokken. Modelmatig waardebepalen is sterk in ontwikkeling. Het nieuwe modelmatig denken brengt met zich mee dat er op een andere manier wordt omgegaan met WOZ-taxaties. Er is een ontwikkeling gaande waarbij de oude peilpuntensystemen langzaam zullen worden uitgefaseerd. Hier komen echte waarderingsmodellen voor in de plaats. Deze waarderingsmodellen brengen met zich mee dat de marktanalyse steeds meer een cijfermatig onderzoek naar modellen en de samenhang tussen waarden is, in tegenstelling tot het traditionele uitgangspunt dat slechts werd onderzocht onder welke omstandigheden een verkoop tot stand is gekomen.

Details
  • Innovatieve werkwijze
  • Kennis van alle landelijke taxatiesystemen
Meer informatie opvragen